MUDr. Jitka Čišecká · Praktický lékař pro děti a dorost

Důležitá oznámení

Pondělí 16.11

15. 11. 2020

V pondělí 16.11 není  ordinace.  V případě potřeby konzultace volejte na číslo 606 068 243

Covid 19

01. 11. 2020

V případě podezření na toto onemocnění, výskytu onemocnění v rodině, nebo rizikový kontakt, se co nejdříve objednejte telefonicky na testy (kontakty  najdete www jednotlivých nemocnic, které jsou  nejbližší vašemu bydlišti).

Nám  následující pracovní den  zavolejte , abychom mohli vystavit elektronickou žádanku.

V případě, že některý člen rodiny má pozitivní výsledek testu na Covid-19, ostatním začíná karanténa 10 dnů.  V  případě, že další členové rodiny jsou někteří negativní a  někteří pozitivní, tak  negativním začíná další  10denní karanténa  ode dne posledního pozitivního  testu.

Při podezření na  toto onemocnění - do  doby  výsledku testu je  nutné chovat se jako potencionálně pozitivní - neohrožovat  další členy  rodiny,přátele, spolužáky a spolupracovníky. Pokud je to možné,tak  izolovat  nemocného v samostatném pokoji a při kontaktu s ním používat roušky. Dbát na důslednou desinfekci rukou a předmětů, často a dostatečně  větrat všechny  místnosti. Lépe  je   chladnější vzduch,  něž suchý a přetopený. Léčbu s námi  konzultujte telefonicky

Aktuální informace

15. 10. 2020

Nemocní pacienti,  dále  vystavení různých posudků o zdravotním stavu a jiné administrativní činnosti -   se  musí objednávat  telefonicky u sestry.

Prosíme rodiče, aby   v ordinaci pokud možno nenechávali děti   volně se pohybovat. Pokud to umožní situace  nebrat s sebou  další sourozence, kteří nebudou objednáni

Do  ordinace   vstup pouze s   rouškou (malé děti  úměrně  věku).

V případě onemocnění (a to všech , i neinfekčních)  nejprve  volejte,  nechoďte  bez objednání do ordinace.  Pokud  bude  potřeba  vystavit  očr -  lze  po domluvě  rovněž  bez návštěvy  dítěte v ordinaci.

Případné  kontakty s onemocněním Covid 19 a zejména podezření na onemocnění Covid 19 hlásit telefonicky

I v současné době  nouzového stavu nejsou zrušeny preventivní prohlídky a očkování

Prosím tedy rodiče nemocných dětí, aby  opravdu nejprve jejich zdravotní stav s námi konzultovali telefonicky a nechodili s nemocnými dětmi bez objednání do ordinace.

Doporučujeme všem, aby se nesetkávali s  jinými osobami mimo blízký okruh rodiny

 

Mirotice - úterky

28. 05. 2020

Odpolední ordinace v Miroticích je určena pro objednané - zejména preventivní prohlídky větších dětí.

V listopadu bude úterý 10.11 a 24.11 odpolední ordinace,   v  prosinci  pak 8.12

 

Lékařská služba první pomoci

18. 08. 2014

V případě náhlého zhoršení zdravotního stavu mimo ordinační dobu se pacienti mohou obracet na Lékařskou službu první pomoci pro děti a dorost.

Adresa:
Dětské oddělení Nemocnice Písek, Karla Čapka 589, tel.382 772 180

Provozní doba:
Pondělí - Pátek: 16 - 20h
Sobota - Neděle: 8 - 20h

 

V případě ohrožení života volejte ihned Rychlou záchrannou pomoc - linka 155.